Διαλέξεις
Sections: Downloads

Downloads
Sort by:
Show:
Search by:
Search Text:

Ηπαρίνες και άλλα αντιπηκτικά φάρμακα

File Size: Unknown
Version
Author: Μακρής Παντελής
Date Added: May 25, 2007
Date Updated: May 31, 2007
Download Count: 1117
Rating:     (0 / 5)   (0 votes)
Download Now Download Now

Description: Διάλεξη που δόθηκε στα πλαίσι του Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου το Νοέμβρη του 2006. Πρόκειται για την παρουσίαση της αντιπηκτικής αγωγής στο παθολογικό -ογκολογικό ασθενή. Δόθηκε στη ειδική συνεδρίαση " συνάντηση με τον ειδικό".Ανάγνωση σχολίων (0)

Downloads