Διαλέξεις
Sections: Downloads

Downloads
Sort by:
Show:
Search by:
Search Text:

Heparin Induced Thrombocytopenia

File Size: Unknown
Version
Author: athens2006HITfinal.ppt
Date Added: May 17, 2007
Date Updated: May 31, 2007
Download Count: 883
Rating:     (0 / 5)   (0 votes)
Download Now Download Now

Description:

Διάλεξη που δόθηκε στην Αθήνα στα πλαίσια του Πανελλήνιου Αγγειοχειρουργικού Συνεδρίου το Γενάρη του 2006
Ανάγνωση σχολίων (0)

Downloads