Ερωτήσεις
Τι είναι θρομβοφιλία ;
By makris
Published: October 16, 2007
Print    Email

Θρομβοφιλία είναι παθολογική εκείνη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από θρομβώσεις που εμφανίζονται συχνά με υποτροπές (με μορφή φλεβικής θρόμβωσης -επιφανειακής ή εν τω βάθει- που συνοδεύεται συχνά από πνευμονική εμβολή (μια βαρύτατη επιπλοκή που καμιά φορά είναι και θανατηφόρα -ευτυχώς όχι συχνά). Σπανιότερα εκδηλώνεται και με αρτηριακές θρομβώσεις (κυρίως των στεφανιαίων και των εγκεφαλικών αρτηριών). Η θρόμβωση γενικά είναι νόσημα φθοράς εμφανίζεται πολύ συχνότερα με την πρόοδο της ηλικίας. Η θρομβοφιλία μπορεί να παρουσιάζεται εξαιτίας κληρονομικών ή επίκτητων αιτίων. μιλάμε για κληρονομική θρομβοφιλία όταν εκτός από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά παρουσιάζεται σε νέα σχετικά άτομα (μικρότερα από 45 χρονών) και όταν ανάλογα επεισόδια εμφανίζουν και άλλα άτομα της οικογένειας. Στις περιπτώσεις αυτές και σε ποσοστό 75% ανευρίσκεται και γονιδιακή βλάβη που ενοχοποιήθηκε για υποτροπιάζουσα θρομβοφιλική διάθεση. Το κληρονομικό αίτιο κληρονομείται με αυτοσωματικό και κυρίαρχο τρόπο. Όταν όμως η θρομβοφιλία παρουσιάζεται συνεπεία άλλων αιτίων όπως π.χ. αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, καρκίνος, διαβήτης, παχυσαρκία, παρατεταμένη ακινητοποίηση παθολογικών ασθενών, ταξιδιώτες υπερπόντιων πτήσεων (σύνδρομο οικονομικής θέσης) και άλλα τότε η θρομβοφιλία αποδίδεται σε επίκτητα αίτια.