Τελευταίες Ερωτήσεις
Τι είναι οι συσκευές αυτοελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής ; και πόσο χρ

Αιμοραγίες:τι είναι, πως εκδηλώνονται πως διερευνώνται και πως αντιμε

πρέπει να γίνεται έλεγχος της δράσης της ασπιρίνης ;

Τι είναι θρομβοφιλία ;

Ποιες είναι οι πιο συχνές κληρονομικές αιτίες ;

Τι είναι αιμορροφιλία;

Πως αντιμετωπίζεται η θρομβοφιλία ;

Google

Articles
Νέες Διαλέξεις
από makris
Published: May 25, 2007

Διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 8 μήνες από τον καθηγητή Παντελή Μακρή σε διάφορα συνέδρια, πχ Γενετική παράγοντες θρομβοφιλίας, διερεύνηση θρομβοφιλίας.